Ikona - Spotkania - Wesoła 54
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22)
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22)

Ikona - Spotkania

SZKOŁA PISANIA IKON PLAN ZAJĘĆ: I ROK

PAŹDZIERNIK

17. INAUGURACJA

 • Msza Święta
 • Wykład: Duchowość Ikonopisarza – Ikonie nie jest obojętne kto Ją maluje. Trzy stopnie formacji: duchowość, intelekt, warsztat.
 • Kwestie organizacyjne: zarys programu, wykaz narzędzi, kosztorys

24. SPOTKANIE I

 • Wykład z cyklu TEOLOGIA IKONY (tematy 1 i 2): Co wyraża i udostępnia ikona? Istota kanonu.
 • Wykład z cyklu HISTORIA SZTUKI (temat 5): Światowe centra współczesnego ikonopisarstwa.

WARSZTATY

 • Wykład: Realizm w malarstwie zachodnim i ikonie.
 • Ćwiczenia: Podstawy światłocienia. Martwa natura.

LISTOPAD

07. SPOTKANIE II

 • Wykład z cyklu RYS OGÓLNY (temat 1): Powstanie i kształtowanie się tradycji wschodniej i zachodniej w kościele (Konstantynopol a Rzym).
 • Wykład z cyklu RYS OGÓLNY (temat 2): Sobory kościoła przez podziałem (pozytywne sformułowania dogmatyczne; rysujące się różnice między wschodem a zachodem; credo).

WARSZTATY

 • Wykład: Podstawy perspektywy. Perspektywa odwrócona.
 • Ćwiczenia: Architektura (tron, Świątynia, miasto), krajobraz (skała, góra, drzewo, rośliny).

21. SPOTKANIE III

 • Wykład z cyklu RYS OGÓLNY (temat 3): Rozłam w 1054 r. i jego przyczyny – kto jest spadkobiercą cesarstwa rzymskiego?
 • Wykład z cyklu RYS OGÓLNY (tematy 4 i 5): Katolickie kościoły wschodnie (prawosławny, unicki, grecki, koptyjski, ormiański, bałkański). Podsumowanie: różnice i podobieństwa między kościołami wschodnimi a rzymskokatolickim.

WARSZTATY

 • Wykład: Postać. Proporcje w rysunku. / lub kontynuacja poprzedniego tematu
 • Ćwiczenia: Proporcje postaci.

GRUDZIEŃ

05. SPOTKANIE IV

 • Wykład z cyklu PROBLEMATYKA WSCHODU (temat 6): Ikonoklazm – teologiczne uzasadnienie kultu ikony.
 • Wykład z cyklu PROBLAMATYKA WSCHODU (tematy 7 i 8): Chrzest Rusi, działalność Cyryla i Metodego. Staroobrzędowcy na Rusi.

WARSZTATY

 • kontynuacja poprzednich zajęć / przygotowanie deski

19. SPOTKANIE V

 • Wykład z cyklu EKUMENIZM (tematy 9-11): Ekumenizm w świetle Soboru Watykańskiego II. Ekumenizm w świetle nauczanie Jana Pawła II. Miejsca spotkania obu Tradycji – dwu płuc Kościoła.

WARSZTATY

 • Wykład: Postać w ruchu, układ fałd na szatach.
 • Ćwiczenia: j.w.

DZIEŃ SKUPIENIA 1

 • MSZA + konferencja z cyklu ŚRODOWISKO POWSTANIA IKONY; DUCHOWOŚĆ (temat 6): Modlitwa Jezusowa.
 • prezentacja IKONY BOŻEGO NARODZENIA – objaśnienie symboliki.
 • adoracja ikony
 • kolędy

STYCZEŃ

09. SPOTKANIE VI

 • Wykład z cyklu DUCHOWOŚĆ (temat 1): Literatura wczesnochrześcijańska; greccy Ojcowie Kościoła.
 • Wykład z cyklu DUCHOWOŚĆ (temat 3): Hezychazm i jego miejsce w teologii prawosławnej.

WARSZTATY

 • Ćwiczenia: Postaci M.B. Pantokratora – układy fałd na szatach

16. SPOTKANIE VII

 • Wykład z cyklu DUCHOWOŚĆ (temat 2): Pierwsze formy życia monastycznego.
 • Wykład z cyklu DUCHOWOŚĆ (temat 5): Monastycyzm prawosławny (+ terminologia: cerkiew, ławra, monastyr, starcy, jurodiwi).

WARSZTATY

 • Ćwiczenia: j.w.

LUTY

06. SPOTKANIE VIII

 • wyjście do cerkwi

WARSZTATY

 • przygotowanie deski

20. SPOTKANIE IX

 • Wykład (2x 1,5 h) z cyklu LITURGIA (temat 7): Liturgia w kościele wschodnim i jej znaczenie dla ikony.

WARSZTATY

 • Wykład: Głowa en face i ¾; proporcje; włosy
 • Ćwiczenia: j.w.

MARZEC

05. SPOTKANIE X

 • Wykład z cyklu LITURGIA (temat 8): Układ świąt – cykl roczny. Jego znaczenie dla ikony.
 • Wykład z cyklu LITURGIA (temat 8): Ikony świąteczne.

WARSZTATY

 • Wykład: Proporcje i detale twarzy.
 • Ćwiczenia: j.w.

12. SPOTKANIE XI

 • Wykład z cyklu LITURGIA (temat 9): Modlitwy – cykl dobowy; zakorzenienie w tradycji i liturgii, podczas gdy tradycja zachodnia idzie w stronę indywidualizmu, psychologizmu, subiektywizmu.
 • Wykład z cyklu LITURGIA (temat 11): Post.

WARSZTATY

 • j.w.

KWIECIEŃ

01. DZIEŃ SKUPIENIA II

 • Msza + konferencja z cyklu DUCHOWOŚĆ (temat 6): Teksty późniejsze związane z tradycją monastyczną – np. Filokalia – ich wpływ na komentowanie ikony.
 • prezentacja IKONY PASYJNEJ/ IKONY ZMARTWYCHWSTANIA; objaśnienie symboliki
 • adoracja ikony
 • kanon POKAJANEN

02. SPOTKANIE XII

 • Wykład z cyklu LITURGIA (temat 10): Śpiew i muzyka w liturgii wschodnie;, ludowa tradycja „putnika".
 • Wykład z cyklu LITURGIA (temat 12): Sakrameny i sakramentalia w kościele wschodnim.

WARSZTATY

 • dłonie; gest błogosławieństwa

09. SPOTKANIE

 • Wykład: Liturgia wschodnia i jej znaczenie dla ikony.

MAJ

21. SPOTKANIE XIII

 • Wykład z cyklu ŚWIĄTYNIA (temat 13): Świątynia jako miejsce kultu: jerozolimska, bazylika, kościół, cerkiew.
 • Wykład z cyklu ŚWIĄTYNIA (temat 14): Symbolika wyposażenia i architektury cerkwi.

WARSZTATY

 • nogi; stopy; obuwie

28. SPOTKAINE XIV

 • Wykład z cyklu ŚWIĄTYNIA (temat 15): Cerkiew: ikonostas, ikony świąteczne, ikony patronów, znaczenie rozpisania malowideł.
 • CD BIAŁYSTOK / SANOK

WARSZTATY

 • Wykład: Kompozycja ikony.
 • Ćwiczenia: Projekt wybranej ikony

DZIEŃ SKUPIENIA III

 • Msza + konferencja: Modlitwy w pisaniu ikon
 • prezentacja IKONY ZWIASTOWANIA objaśnienie symboliki
 • adoracja
 • Akatyst

CZERWIEC

04. SPOTKANIE XV

 • wykład – gość

WARSZTATY

 • Ćwiczenia: Projekt wybranej ikony.

17-19.06 SPOTKANIE XVI

 • wyjazd w Bieszczady