Talent - cele - Wesoła 54
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22)
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22)

Talent - cele

 

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT Diecezji Kieleckiej jest częścią ogólnopolskiego projektu pastoralnego prowadzonego przez Księży Sercanów. Nawiązuje do nowatorskiej działalności na tym polu ich założyciela ks. Leona Dehona (1843-1925).

 

Na spotkania w sposób szczególny zapraszamy osoby odpowiedzialne za kształt życia gospodarczego w naszym regionie: przedsiębiorców, pracodawców, osoby prowadzące działalność gospodarczą, menadżerów, drektorów i osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołami pracowników. Zapraszamy także studentów i absolwentów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w duchu nauczania społecznego Kościoła.

 

Wśród najważniejszych celów duszpasterstwa należy wymienić:

 • promocja modelu "moralnego menadżera" - bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą czy pracodawcą wymaga nie tylko profesjonalizmu i skuteczności, ale również określonych predyspozycji duchowych i moralnych;
 • pomoc w pogłębieniu życia duchowego przez uczestnictwo w modlitwie i refleksji nad Słowem Bożym;
 • poszukiwanie odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące etyki w biznesie;
 • pogłębianie znajomości społecznej nauki Kościoła;
 • wymiana doświadczeń;
 • integracja środowisk chrześcijańskich przedsiębiorców.

 

Spotkania mają charakter duszpasterski, a zatem nie łączą się z popieraniem jakiejś partii czy stowarzyszenia; nie są też związane z organizowaniem zbiórek, nawet na najbardziej szlachetne cele.

 

Strona ogólnopolska: http://www.duszpasterstwotalent.pl

   

Program spotkań:

18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30. Msza święta w intencji Przedsiębiorców i Pracodawców Diecezji Kieleckiej

19.30. Spotkanie

  • słodki poczęstunek
  • modlitwa
  • wykład
  • dyskusja w grupach

21.15. Planowane zakończenie

  

Miejsce spotkań:

 • Kościół Akademicki św. Jana Pawła II
 • Centrum Duszpasterskie WESOŁA54

25-363 Kielce, ul. Wesoła 54