Jan Paweł II dla biznesu - Wesoła 54
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22)
Weźmijcie Ducha Świętego! (J 20, 22)

Jan Paweł II dla biznesu

Jan Paweł II dla biznesu to program osobistego rozwoju inspirowany nauczaniem Świętego Papieża, który pozwala rozpoznać wielkość Bożych darów, głębię własnego powołania oraz doniosłość misji, do któej zostaliśmy wezwani.

 

 

 

 

 

Program JPII dla biznesu to okazja, aby wejść na drogę rozwoju duchowego i stawać się przywódcą, który inspiruje innych. Kolejne lekcje kierowane do ludzi biznesu pozwolą rozpoznać im wielkość powierzonych przez Boga darów, odkryć głębię powołania oraz wielkość misji, do której zostali wezwani.

Program JPII dla biznesu przygotowany został przez duszpasterzy i świeckich współpracowników Duszpasterstwa TALENT w oparciu o świadectwo Andreasa Widmera zapisanego na kartach książki "The Pope and the CEO" (polski tytuł: "Strażnik świętego papieża").

 

 

W Janie Pawle II znalazłem prawdziwy wzór zarządzającego, wzór lidera, jakiego od dawna szukałem. Starałem się postępować za jego przykładem, kierując moimi firmami tak, jak on kierował wyznawcami Chrystusa. Nigdy nie udawało mi się to tak znakomicie jak jemu, ale byłem znacznie lepszym zarządzającym niż mógłbym być nie kierując się jego przykładem. Moje firmy również cieszyły się sukcesami odnoszonymi w dłuższej perspektywie. A przede wszystkim moja żona, mój syn i ja sam byliśmy bez miary szczęśliwsi, wiodąc głębsze, bogatsze, bardziej radosne i satysfakcjonujące życie.

 

 

 

Tematyka spotkań:

 

28 stycznia: Wprowadzenie

11 lutego: Poznaj samego siebie. Znaczenie powołania

25 marca: Poznaj Boga. Potęga modlitwy

22 kwietnia: Rozpoznaj dobro. Etyka i osoba ludzka

27 maja: Naucz się wybierać dobro. Cwiczenie wolnej woli

24 czerwca: Zobacz, gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Paradoks planowania przyszłości i życia chwilą obecną

30 września: Poznaj swój zespół. Wartośc wspierania talentów

28 października: Żyj jak świadek. Świadectwo dobrych czynów

25 listopada: Żyj w równowadze. Zachować umiar we wszystkim

16 grudnia: Żyj w oderwaniu. Pokora i ubostwo

 

 

Program spotkań:

 

18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.30. Msza święta w intencji Przedsiębiorców i Pracodawców Diecezji Kieleckiej

19.30. Spotkanie

    • słodki poczęstunek
    • modlitwa
    • wykład
    • dyskusja w grupach

21.15. Planowane zakończenie

 

 

Miejsce spotkań:

 

  • Kościół Akademicki św. Jana Pawła II
  • Centrum Duszpasterskie WESOŁA54

25-363 Kielce, ul. Wesoła 54